privredna-mreza 

Unesite pojam (min. 3 slova)


   

  Tražili ste danas 25.05.2024


  Geotehnička istraživanja - GEOPROJEKT Podgorica
  privredna-mreza

  Pretežna djelatnost kompanije Geoprojekt su geotehnička i geomehanička istraživanja i izrada Elaborata za potrebe projektovanja objekata, što predstavlja i jedan od urbanističko – tehničkih uslova koji treba ispuniti prije izrade građevinske tehničke dokumentacije.
  Geotehnička, geomehanička i inženjerskogeološka istraživanja terena lokacije, izvode se za potrebe projektovanja, odnosno definisanja uslova izgradnje objekata.

   

  Hidrogeologija je nauka o podzemnim vodama koja se bavi proučavanjem porijekla podzemnih voda, geoloških uslova pod kojim se voda nalazi i kreće, rasprostranjenjem podzemnih voda, tipovima akumulacija podzemnih voda, režima podzemnih voda, uslovima hranjenja i pražnjenja podzemnih voda, rezervama, hemizmom, uslovima zgađivanja i zaštite podzemnih voda.

  USLUGE :

  GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA...više

  HIDROGEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA...više

  GEOFIZIČKA ISTRAŽIVANJA...više

  LABORATORIJSKA ISPITIVANJA...više

  GEOLOŠKI NADZOR...više

  REVIZIJA DOKUMENTACIJE...više

  PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU...više

  REFERENCE...više

   

  NAJČEŠĆA PITANJA 

   
  Marketing

  Privredna Mreža Balkana

  Sandra Petrović

  061 30 45 600

   

   

   

  Tagovi: Geološka istraživanja Geotehnicka istraživanja Geologija Geoprojekt Podgorica Revizija geotehničke dokumentacije Izrada geotehničkih elaborata

  privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza

   

  Studentska 4,
  81 000 Podgorica
  +38164 144 75 92
  +38161 30 45 600
  geoprojekt@t-com.me

  www.geoprojekt.me


  KONTAKTIRAJTE OVU FIRMU

  Ukucajte verifikacioni kod (mala i velika slova):
  kOmwy

   

   

  Sarađujemo 19868 dana

  Kupci i ovo traže