privredna-mreza 

Unesite pojam (min. 3 slova)


   

  Tražili ste danas 25.05.2024


  Transport opasnih materija SCORPIOLINE
  privredna-mreza

   

  Međunarodni transport opasne (ADR) robe


  Preduzeće Scorpio line doo osnovano je 1993. godine, sa sedištem u Smederevskoj Palanci i od tada se uspešno bavi međunarodnim transportom opasne (ADR) robe.

  Scorpio line na raspolaganju ima 6 cisterni koje robu prevoze na teritoriju cele Srbije, Bugarske, Makedonije, Nemačke, Austrije, Rusije, Italije, Crne Gore, Francuske, Mađarske itd...

   

  Kompanija  Scorpio line ima pouzdane saradnike koji:

  Poseduju dozvolu za transport opasnih materija
  Ispunjavaju uslove propisane ADR-om za prevoz opasnih materija
  Poseduju odgovarajuća vozila za prevoz opasnih materija: kombi vozila, kamione sa i bez prikolica, kamione sa cisternama
  Zapošljavaju stručno osposobljene vozače sa dozvolama za prevoz opasnih materija

   

  IZUZETNO VAŽNO !

  Transportne fime koje se pored konvencionalnog bave i prevozom ADR robe moraju da ispune nekoliko uslova da bi mogle da vrše transport ADR robe u međunarodnom transportu. Uslovi koje transportne firme moraju da ispune da bi se bavile prevozom ADR robe na međunarodnom nivou su sledeći :

  Da je preduzeće registrovano za obavljanje delatnosti prevoza opasnih materija
  Raspolaže odgovarajućim prevoznim sredstvima za prevoz opasnih materija
  Ima stručno osposobljena lica za obavljanje prevoza
  Ima odobrenje za prevoz opasnih materija
  Ispunjava uslove za prevoz propisane ADR-om

  Prevozna sredstva koja vrše prevoz opasnih materija moraju da budu tehnički ispravna, konstruisana, izrađena, opremljena i obeležena u skladu sa propisanim standardima. Opasne materije mogu samo da prevoze i sa njima rukuju lica koja su za to stručno osposobljena. Osoba koja se bavi prevozom i rukovanjem opasnih materija posle stručnog osposobljavanja dobija dozvolu da može da se bavi pomenutim poslovima na pet godina, posle čega ide na ponovnu proveru znanja i dozvola mu se produžava na isti period.

  Za firme koje uvoze ili imaju potrebu za uvozom ADR robe veoma je važno da u koordinaciji sa svojim ino partnerom obezbede pravovremene i tačne informacije o vrsti robe, načinima pakovanja kao i klasi i jedinstvenom UN broju kako bi transport mogao da se organizuje po propisima ne ugrožavajući bezbednost ljudi i životne sredine. Takođe je veoma važno raspitati se preko špeditera i državnih institucija (carine i ministarstava) da li su za uvoz predmetne robe potrebne posebne dozvole ili neka druga vrsta dokumentacije kao i da li roba podleže pregledima na granici, uzorkovanju i sl.

  Sve ove informacije su važne kako za samog uvoznika tako i za organizatora transporta kako bi se transport organizovao na efikasan i pouzdan način ne proizvodeći dodatne i ne očekivane troškove.

  Klase opasne robe:

  Klasa 1 – eksplozivi (municija, vatromet, ekslozivne materija i sl.)
  Klasa 2.1 – zapaljivi gasovi (upaljači, gasovi za upaljače i sl.)
  Klasa 2.2 – ne zapaljivi i ne toksični gasovi (ugljen dioksid, kiseonik, kompresovani vazduh, freon, argon i sl.)
  Klasa 2.3 – toksični gasovi (gasovi za fumigaciju, hlor i sl.)
  Klasa 3 – zapaljive tečnosti (bezin,kerozin, boje i lakovi i sl.)
  Klasa 4.1 – zapaljive čvrste materije (šibice, sumpor puder i sl.)
  Klasa 4.2 – substance podložne samozapaljivanju (beli ili žuti fosfor i sl.)
  Klasa 4.3 – roba koja je opasna kad je vlažna (sirovine za proizvodnju acetilenskog gasa i sl.)
  Klasa 5.1 – oksidatori (neki izbeljivači, hemikalije za bazene i sl.)
  Klasa 5.2 – organski peroksidi (očvršćivači)
  Klasa 6.1 – otrovi (pesticidi, poljoprivredni insekticidi i sl.)
  Klasa 6.2 – zarazne materije (uzorci krvi,septički otpadi, medicinski otpadi i sl.)
  Klasa 7 – radioaktivni materijali
  Klasa 8 – korozivne materije (akumulatori, kiseline i sl.)
  Klasa 9 – razna opasna roba (sva opasna roba koja nije navedena u klase 1-8)

   

  I zbog svih gore navedenih činjenica i propisa, oslonite se na profesionalce

                                                                  +381 64 144 75 92 

  Marketing Privredna Mreža

  Sandra Petrović +381 61 30 45 600

   

   

  Tagovi: Transport Špedicija Usluge pravnim licima Međunarodni transport Špediterske usluge Usluge transporta Scorpoline transport

  privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza

   

  Carice Milice 10
  11420 Smederevska Palanka
  +381 64 144 75 92
  +381 61 30 45 600
  sandrabudva@gmail.com

  -


  KONTAKTIRAJTE OVU FIRMU

  Ukucajte verifikacioni kod (mala i velika slova):
  KAiQB

   

   

  Sarađujemo 2821 dana

  Kupci i ovo traže