privredna-mreza 

Unesite pojam (min. 3 slova)


   

  Tražili ste danas 29.11.2022

  privredna-mreza

   

                                                               NAŠE USLUGE ZA VAŠE POTREBE

  • UREĐAJI ZA PREČIŠĆAVANJE INDUSTRIJSKIH OTPADNIH VODA
  • IZGRADNJA  BIOGASPOSTROJENJA  
  • ( OD SURUTKE PROIZVODNJA  BIOGASA I ELEKTRIČNE ENERGIJE)                

   

  BESPOVRATNA SREDSTVA:      60%  za postrojenja - prečišćavanje otpadnih voda

                                                           50% za biogaspostrojenja

  Podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom za ODOBRENJE PODSTICAJA   INVESTICIJA  i za ispalatu sredstava.

   

  PROJEKTI ( Postrojenja otpadnih voda)

  • Projekat građevine
  • Projekat za gore navedena postrojenja ( za dobijanje građevinske dozvole)
  • Projekat Tehnologije
  • Projekat Mašinske opreme
  • Projekat Hidrogeologije ( potreban za legalizaciju bunara)
  • Izrada Studije na uticaj zivotne sredine
  • Protivpozarni Elaborati
  • Projekat Preparcelacije – Urbanistički projekat
  • Projekat za Ozakonjenje objekata
  •  

  ISPORUKA I MONTAŽA OPREME (PPOV)

  • Postrojenja za prečćavanje Industrijskih, Tehnoloških i Komunalnih otpadnih voda
  • Postrojenja za preradu vode za piće 

  Merila protoka fluida

  • BIOGASPOSTROJENJA

  ANALIZE

  • Ispitivanje otpadnih voda
  • Ispitivanje vode za piće

  GRADJEVINSKI RADOVI:  Građevinski radovi u okviru postrojenja i rekonstrukcija objekata

   
   
  Upotreba:
  Prehrambena industrija
  Proizvodnja mleka i sira
  Proizvodnja jestivih ulja
  Proizvodnja pića (sokovi)

  Pivare
  Klanice
  Prerada mesa
  Farme
  Prerada ribe
  Proizvodnja sirćeta
  Proizvodnja začina
  Prerada krompira
  Poljoprivreda
  Industrija nameštaja
  Prerada drveta
  Proizvodnja i prerada papira

  Proizvodnja i prerada plastike
  Prerada gume
  Obrada perja   
  Industrija čelika
  Prerada metala
  Tekstilna industrija

  Petrohemijska industrija

  Rafinerije  

  Energetska postrojenja
  Kozmetička industrija
  Komunalna postrojenja  
  Bolnice
  Proizvodnja boja
  Automobilska industrija
  Deponije
  OSTALI PROIZVODI
  1. sanitarne-fekalne-otpadne-vode
  2. industrijske-tehnoloske-otpadne-vode
  3. bioloski-uredjaj-bio-pura-uredjaj-1-es-do-6-es
  4. bioloski-uredaj-bio-disc-5es-do-25-es
  5. bioloski-uredjaji-bio-disc-25-es-do-50-es
  6. bioloski-uredaji-bio-disc-50-es-do-100-es
  7. bioloski-uredjaj-bio-disc-100es-do-300-es
  8. bioloski-uredjaji-bio-safe-55-es-do-350-es
  9. bioloski-uredjaji-bio-disc-1800-es-do-3000-es
  10. bioloski-kontejnerski-uredjaji-1000-es-do-5000-es
  11. bioloski-uredaji-za-hotele-naselja-i-vikend-naselja
  12. prodaja-gradjevinske-dizalice-kranovi

   

  PRAVI PROCES ZA SVAKU VRSTU ZAGADJIVACA
  Obezbeđujemo sve faze prečišćavanja u tehnologiji otpadnih voda.
  Idealno postrojenje za tretman otpadnih voda prilagođavamo svakom pojedinačnom slučaju.
  Za sve faze procesa koristimo poznate proizvode na tržištu.
  Tehnologije: Flotacija i biološki procesi .
  Svi sistemi su optimizovani na ekološku i ekonomsku efikasnost.
  Zbog ekonomičnih i ekoloških razloga postoji mogućnost izrade sistema za recikliranje i ponovno korišćenje vode.
  Po Vašem zahtevu vršimo izradu ponuda sa pratećom planskom dokumentacijom.
  Uređaji za MLEKARE, KLANICE, MESNU i PREHRAMBENU INDUSTRIJU
  Kapaciteti Uredjaja: Q = 1m3/h do 50m3/h

  Uredjaji za Mlekare i Klanice 2 - Preciscavanje tehnoloskih otpadnih voda

  Ovde možete preuzeti Crtež 2 -> KLIKNITE NA LINK ZA PREUZIMANJE

  Uređaji za metalnu, tekstilnu, kožnu, prehrambenu i hemijsku industriju

   

  Uredjaji za metalnu, tekstilnu, koznu, prehrambenu i hemijsku industriju - Crtez 3

   

  Ovde možete preuzeti Crtež 3 -> KLIKNITE NA LINK ZA PREUZIMANJE

  Uređaji za metalnu, tekstilnu, kožnu, prehrambenu i hemijsku industriju

  Uredjaji za metalnu, tekstilnu, koznu, prehrambenu i hemijsku industriju - Crtez 4

  Ovde možete preuzeti Crtež 4 -> KLIKNITE NA LINK ZA PREUZIMANJE

   

  AQUA-SPA 200-5000 UREĐAJ ZA ODVAJANJE EMULZIJE

  Uređaj za Tretman otpadnih voda – Prečišćavanje otpadnih voda koje sadrže
  TEŠKE METALE I MINERALNA ULJA

  AQUA-SPA 200-5000 uredjaj za odvajanje emulzije

  Opšti upravni propis za minimalne zahteve u pogledu uvođenja otpadnih voda u vode, predviđa sledeće granične vrednosti za teške metale: gvožđe 200 mg/l, cink 2 mg/l, olovo 0,2 mg/l, bakar 2 mg/l, hrom 1 mg/l, kadmijum 0,1 mg/l. Da bi mogli da se poštuju takvi propisi neophodni su snažni uređaji za obradu.
  Uređaj za odvajanje emulzija AQUA-SPA sa LF-predseparatom i akumulacionim bazenom, je između ostalog, pogodan za upotrebu u sledećim oblastima:
  • Auto-kuće
   (Skidanje voska sa vozila i rezervnih delova, čišćenje delova pomoću-HD-uređaja, pranje motore i donje strane poda automobila, čišćenje podova u halama)
  • Industrijska preduzeća
   (Priprema emulzija za hlađenje i podmazivanje. Otpadne vode od ispiranja, otpadne vode od kliznog brušenja, kupke za odmašćivanje, kondenzat iz komprimovanog vazduha)
  • Špedicije
   (Unutrašnje čišćenje kamiona i cisterni)
  • Industrija štampanih ploča
   (Naknadna obrada otpadnih voda koje sadrže teške metale)
  • Aerodromi
   (Poligon za izvođenje vežbi gašenja požara, pranje aviona, pranje delova)
  • Kasarne
   (Pranje vozila/delova, pranje tenkova)
  • Vozovi/tramvaji
   (Pranje lokomotiva i delova, čišćenje teretnih vagona, uređaji za pranje vozova)
  • Velike kuhinje i menze
   (Dalja obrada posle separatora za masnoće i otpadne vode od ispiranja)
  • Deponije
   (Kontaminirana kišnica iz skladišta strugotine)

  Tagovi: Separatori Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Uređaji za sanitarne otpadne vode Uređaji za tehničke otpadne vode Poljoprivreda Kranovi Dizalice

  privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza

   

  separatori

  Vitanovac 426
  37000 Kraljevo
  +381 65 871 7862
  +381 61 3045 600
  tigereko@gmail.com

  www.tigerekogroup.com


  KONTAKTIRAJTE OVU FIRMU

   

  Sarađujemo 1142 dana

  Kupci i ovo traže

   

   

   

   

  privredna-mreza privredna-mreza