privredna-mreza
privredna-mreza 

Izaberite region (obavezno)


Unesite pojam (min. 3 slova)


   

  Tražili ste danas 27.01.2022


  Uređenje dvorišta, vrtova, parkova Rasadnik EDEN
  privredna-mreza

   

   

   

   

   

  ČETINARI
  RASADNIK ČETINARA.

  Najzastupljenije vrste četinara sa svojim varijetetima su: Abies (jela), Cedrus (kedar), Chamaecyparis (pačempres), Cupressus (čempres), Juniperus (kleka), Picea (smreka), Pinus (bor), Taxus (tisa), Thuja (tuja), zatim Larix (ariš), Taxodium (barski čempres), Pseudotsuga (duglazija), Cryptomeria (kriptomerija).
  Poseban akcenat stavljamo na visokodekorativne varijetete, tako da u našoj proizvodnji imamo preko 40 varijeteta Tuje (minijaturne, loptaste, zlatne, usko vretenaste…), preko 25 varijeteta Lavsonovog pačempresa (patuljasti, loptasti, jarko plavi, vretenasti, zlatni…) preko 30 varijeteta Kleke (Plava strela, Strikta, mnostvo poleglih kleka u svim bojama…).

  Ono što zelimo da istaknemo, jesu KALEMLJENI ČETINARI (Borovi, Jela, Plavi kedar, plavi čempres, zlatni čempres…)
  Proizvodnja ovih vrsta nije serijska!

  U pitanju su pojedinačni, egzotični primerci velike vrednosti i sasvim ekskluzivne dekorativnosti.

  VAŽNO : Tokom proizvodnog procesa, odstranjujemo sva suvišna stabla sa biljaka, tako da sve biljke imaju ujednačen rast i potpuni genetski habitus, takodje, usled ove mere nege u rasadniku, kod naših sadnica ISKLJUČENA JE POJAVA lomljenja i savijanja grana, usled ledene kiše, snega i vetra!

  Naše sadnice NISU FORSIRANE NITI JE RASADNIK TRETIRAN HERBICIDIMA!

  Usled toga, biljke su maksimalno otporne prilikom presadjivanja i brzo se adaptiraju na nove uslove sredine, te nesmetano nastavljaju porast i razvoj.

  Ukupni kapacitet proizvodnje četinara je 10.000 komada, što na godišnjem nivou znači izmedju 3.300 i 3.500 komada.
   
          +381 64 144 75 92   

   

   

  RASADNIK LIŠĆARA
  RASADNIK LISTOPADNOG DRVEĆA.

  Uslovno rečeno, lišćarske sadnice (listopadno drveće), mogu se svrstati u 3 grupe:
  Visokodekorativni kalemljeni lišćari.
  Visokodekorativni lišćari klasične proizvodnje i oblika.
  Šumske lišćarske sadnice.


  U rasadniku EDEN možete pronaci sledece vrste:
  Žalosne (padajuće) forme duda, bresta, japanske trešnje, ive, sofore, breze.
  Kuglaste (loptaste) forme bagrema, jasena, vrbe, katalpe.
  Forme obojenih listova – šarenolisni javor, crvenolisni japanski javor, crvenolisna šljiva, šarenolisna vrba.

  Visokodekorativni lišćari klasične proizvodnje i oblika.
  Iz ove grupe, rasadnik EDEN izdvaja sledeće vrste:
  Srebrnolisni javor, Gorski javor, gorski i stepski jasen, Albicija, Platan, Jarebika, crveni javor, Breza, Srebrna i sitnolisna lipa, Ruj, Kovrdžava vrba, Ginko, Crveni i piramidalni hrast, Mečja leska.
  Katalpa, Dafina…
  U perspektivi razvoja nase proizvodnje, količina sadnica iz ove grupe, značajno će se povećati.
   
   
       +381 64 144 75 92  
   

   

  UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA
  UREĐENJE VRTOVA I UREĐENJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA.
   
  Prvi i osnovni koraci na koje obraćamo pažnju pri uređenju svakog vrta su: ZEMLJIŠNI I MIKROKLIMATSKI USLOVI.
  Od toga u največoj meri zavisi izbor biljaka za vrt.
  Kod zemljišta se posmatraju 3 kategorije:
  • Tip zemljišta
  • Plodnost i
  • Zagađenost usled izgradnje objekata
  Od klimatskih činioca posebno važnu ulogu imaju:
  Vazdušna strujanja, temperaturni režim, vlažnost vazduha i dnevna osunčanost.

  Naredni korak je, sagledavanje rasporeda objekta , staza i drugih građevinskih elemenata na datom prostoru.
  Biljke treba ukonponovati tako, da se ublaže sve oštre linije građevine, oštri uglovi staza i nedorečeni propusti arhitekture.
  Ovaj korak, iskusnom projektantu vrtova otvara ideju i mogućnosti – KAKO OSMISLITI PROSTOR.
  Prostor van površine koja se uređuje – da li treba nešto sakriti, ili istaći kao završnu vizuru.
  Odrediti tačke vidika, sa kojih se posmatra ceo vrt – sa tih tačaka, pogledu mora biti dostupna svaka biljka.
  U razgovoru sa vlasnikom parcele, odrediti želje i uskladiti ih sa strukom (omiljene biljke, zastupljenost četinara, lišćara, ukrasnog šiblja, jednostavnost održavanja vrta, namena vrta).
  Stvoriti u vrtu ambijent privatnosti, odnosno, zakloniti od pogleda prostor koji je namenjen za boravak u vrtu.
  Kada smo sagledali sve navedene aspekte tek tada se pristupa kombinovanju biljaka.
  U ovom smislu, postoje dva osnovna koncepta – koncept kntrasta i koncept nijansi
  Prvi ima za cilj da stvori živ, dinamičan vrt, prepun boja, oblika, zanimljivih linija.
  Drugi, ima smirujuću, romantičnu ulogu.

  Nakon skiciranja vrta, slede detaljna objašnjenja i prikaz fotografija predviđenih biljaka.
  Ne praktikujemo kompjuterske tehnike, jer su proizvoljne i neprecizne u ovoj struci.
  Takođe, cenimo da je bitnija živa reč stručnjaka. 
  Po prihvatanju skice, ukoliko je vrt većeg obima, pristupamo izradi projekta hortikulture, a zatim slede izvođački radovi – sadnja sadnica.
  Izvođacke radove obavljamo brzo i lako, sa dobro uhodanom ekipom kvalitetnih radnika.
  U zavisnosti od obima posla, angažovaćemo ekipu koja će u najkraćem mogućem roku stručno i kvalitetno završiti predviđen obim poslova.

  Rasadnik EDEN ne pravi razliku u izboru biljaka, kada su u pitanju javne zelene površine.
  I ovde vrede sva obeležja hortikulturne struke, po pitanju kvaliteta vrsta i kvaliteta sadnica.
  Takođe, mora biti zastupljen estetski kvaliteti – kombinacije boja i oblika, spratovnost biljnog materijala, smenjivanje boja u zavisnosti od doba godine, cvetajući sadržaj…
   
       +381 64 144 75 92

   

   

  TRAVNJACI
  POSTAVLJANJE TEPIH TRAVNJAKA.
  ZASNIVANJE TEPIH TRAVNJAKA.
   
  Zasnivanje travnjaka može se obaviti na više načina:
  Setvom semena trave.
  Prednosti – najjeftiniji postupak.
  Mane – neujednačen i redak travnjak, kroz koji se providi zemljište, trava u busenima i neravna, mukotrpan rad na održavanju ovog travnjaka u periodu od 2 godine, travnjak brzo propada usled ovladavanja korova…).

  Postavljanjem tepih travnjaka, proizvedenog i odnegovanog na proizvodnim parcelama.
  Prednosti – ujednačena boja travnjaka, brz postupak zasnivanja travnjaka.
  Mane – najskuplji postupak, travnjak nema dovoljnu gustinu, osetljiv na ekstremne mikroklimatske uslove, osetljiv na habanje…).

  Postavljanjem prirodnog, livadskog tepih travnjaka.
  Prednosti livadskog travnatog busena u zasnivanju tepih travnjaka, Rasadnik EDEN svoje travnjake zasniva ISKLJUČIVO postavljanjem livadskog visokokvalitetnog tepih travnjaka.
  U mnoštvu prednosti ovog postupka, nabrojaćemo samo neke:
  • Postizanje najgušćeg travnatog tepiha.
  • Relativno skromna cena.
  • Maksimalna otpornost na habanje.
  • Maksimalna izdržljivost na sve mikroklimatske uslove.
  • Maksimalna prilagodljivost svim tipovima zemljišta,valjanje tepih travnjaka.
  • Maksimalan estetski kvalitet.
  • Najbrzi postupak zasnivanja travnjaka.
  Nalazišta najkvalitetnijeg livadskog travnatog busena, vezana su za okolinu srednjeg toka reke Tamiš, odnosno regioni srednjeg i južnog Banata.
  U odredjenim seoskim Mesnim zajednicama, zakupljuju se u svrhu skidanja tepih travnjaka, za to predvidjene površine.
  Pre same eksploatacije livade, trava se pokosi kosilicom, a zatim mašinskim putem skida sa debljinom zemljišnog sloja 4-6 santimetara.
  Na ovaj način, zona korenovog sistema plemenitih trava je sačuvana, dok koren korova istovremeno biva uništen… Nakon toga, trake trave se skraćuju na približnu dužinu od 1 metar, pa se zatim uroljaju i utovaruju u prevozno sredstvo.
  Širina trake treve je 33 santimetra.
  Šta se podrazumeva pod postavljanjem tepih travnjaka?
  Usluga postavljanja tepih travnjaka obuhvata sledeće operacije:
  • Postavljanje-tepih-travnjaka.
  • Prevoz travnatog busena do mesta postavljanja.
  • Nabavku prvoklasnog travnatog busena.
  • Grubu nivelaciju terena.
  • Finu nivelaciju terena.
  • Postavljanje travnatog busena.
  • Prvo zalivanje.
  • Valjanje lakim valjkom, do 60kg.
  • Odnošenje biljnih ostataka i otpada na deponiju.
   
       +381 64 144 75 92  

   

   

  ALPINETUMU
  IZGRADNJA ALPINETUMA.
  DIZAJNIRANJE ALPINETUMA.
  Uređenja dvorišta, bašta i javnih površina alpinetumima.
  Kombinacija biljaka, cveća i ukrasnog kamenja.
     +381 64 144 75 92  
   

   

  FONTANE
  IZGRADNJA I POSTAVLJANJE FONTANA.

  Fontane podižemo isključivo u gradjevinskoj konstrukciji, tako da predstavljaju trajni proizvod, a ne privremeno zadovoljstvo.
  U odnosu na datu zelenu površinu, fontana treba da se uskladi sa sledećim elementima prostora: Ne sme biti predimenzionirana u odnosu na prostor.
  Uklopiti je skladno u odnosu na postojeće zelenilo.
  Odrediti joj oblik u odnosu na linije vrta i raspored objekata.
  Stil izgradnje fontane mora odgovarati arhitektonskom stilu objekata i hortikulturnom stilu zelene površine.
  Pazljivo izabrati nijansu kamena, u odnosu na preovladjujuće boje u prostoru.
  Osnovni dekorativni element fontane jeste kamen i voda.
  Vodene slapove, mlaz i druge efekte regulišemo izborom odgovarajuće pumpe za vodu.
  Kamen biramo od najsitnijeg šljunka, pa sve do krupnih komada stena, u zavisnosti od tipa fontane.
   
       +381 64 144 75 92 

   

   

   


  UKRASNO ŠIBLJE
  RASADNIK UKRASNOG ŠIBLJA.

  Opredelili smo se na jednostavnu ponudu proverenih, nezahtevnih i brzorastućih biljaka.
  U pitanju su odomaćene vrste, čiju bujnost i dekorativnost u svim mikroklimatskim uslovima možemo garantovati.
  U ponudi se nalaze biljke s maksimalnim porastom od 0,4 do 3,5 metara.
  Nabrojaćemo samo neke od njih:
  • Vejgela,
  • Vatreni trn,
  • Evonimus - 3 vrste, bela i roza suručica,
  • 3 vrste dunjarice,
  • 4 vrste berberisa,
  • Forzicija,
  • Lonicera.
     +381 64 144 75 92  

   

   

  Sva prava na tekst zadržava Privredna Mreža

  Advertising & Marketing & Business support

  Privredna Mreža Balkana

  Petrović Sandra

  +381 61 30 45 600

  Tagovi: Rasadnici u Srbiji Uredjenje zelenih površina Uređenje poslovnog i stambenog dvorišta Uređenje naselja i prostora Uređenje vrtova i parkova Rasadnik EDEN Fontane Hortikultura

  privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza

   

  Opovačka 16 a
  23000 Zrenjanin
  -
  +38164 1447 592
  rasadnik@rasadnikeden.rs

  -


  KONTAKTIRAJTE OVU FIRMU

   

  Sarađujemo 1812 dana

  Kupci i ovo traže

   

   

   

   

  privredna-mreza privredna-mreza