privredna-mreza 

Unesite pojam (min. 3 slova)


   

  Tražili ste danas 04.10.2022


  Swan Lake - Ogranak Alpis -SLC
  privredna-mreza

  Privredno društvo posluje u skladu sa standardima kvaliteta  HACCP, ISO 9001:2008 , Kosher

   

  O kvalitetu poslovanja i uspešnosti poslovanja ove kompanije svedoče i sledeći sertifikati i nagrade 

  Sertifikat Privredne komore Srbije,
  2013. i 2014.

  International Avard For Business Excellence, Madrid 2013.

  The Diamond Eye Award For Quality Commitent & Excelence, Berlin 2014.

  T.Q.M. Aptitude Seal For High Quality Performance & Best Customer Satisfaction ,
  Berlin 2014.

  Kompanija Swan Lake doo, u svom ogranku ALPIS-SLC Kovin bavi se proizvodnjom sledećih proizvoda:


  Etil alkohol

  Proizvodi se u postupku po BUCKAU WALTHER tehnologiji u semikontinualnom procesu, sa instalisanim kapacitetom od 30 000 L alkohola. Osnovna sirovina je malasa dobijena iz procesa proizvodnje šećera iz šećerne. Alkohol je rafinisan, standardnog I kvaliteta po SRPS E.M3.020 sa minimum 96%v/v etil alkohola. Kvalitet odgovara i zahtevima farmakopeje i to Eur Ph 6.0. Kvalitet prati sopstvena laboratorija, a potvrđuju ga akreditovane laboratorije između ostalih i Enološka stanica Vršac doo Vrđšac i Apoteka „Beograd“ Laboratorija za ispitivanje i kontrolu, Beograd. Proizvod je upisan u Registar hemikalija prema rešenju br.532-01-00779/2011-02.
  Prodaje se kao rinfuz proizvod ili kao flaširan u PET bocama od 1L .
  Upotreba mu je u prehrambenoj, hemijskoj industriji, farmaciji, industriji kozmetike i sl.

  Razblaženi alkohol

  Kvalitet odgovara zahtevima Ph. Jug. IV
  Sadrži C2H5OH 69,0-71,0 % v/v
  Gustina 0,884-0,889 g/cm3
  Primena:
  Alkohol razblaženi ima široku primenu u zdravstvu, u prehrambenoj industriji, u hemijskoj industriji, kao dezinfekciono sredstvo, kao rastvarač, za sniženje tačke mržnjenja i sl.
  Pakovanje:1L

  Tehnički alkohol

  Proizvod se dobija kao sporedan proizvod u procesu proizvodnje etil alkohola. Sadrži u proseku 92%v/v etil alkohola. Karakterističnog je mirisa i blago obojen, sa većim sadržajem aldehoda, estara, viših alkohola i metanola. Proizvodi se oko 1800L dnevno.
  Upotrbe mi je u mašinskoj i hemijskoj industriji kao sredstvo za odmašćivanje, rastvaranje i sl. Nije dozvoljena njegova upotreba u prehrambenoj industriji. Prodaje se isključivo u rinfuzi.

  Osušeni stočni kvasac

  Proizvod je dobijen kao nusproizvod pri proizvodnji etil alkohola i to iz faze vrenja gde se kao radni mokroorganizam koristi kvasac Saccharomyces cerevisiae. Sastoji se od osušenog kvasca , ostatka melasne podloge , proizvoda fermentacije i hranljivih soli koje u sebi sadrže od elemenmata pre svega azot i fosfor. Svetlo do tamno smeđe boje, prijatnog mirisa. Po kvalitetu odgovara Pravilniku o kvalitetu hrane za životinje II ili III kvaliteta. Sadrži u proseku 45% proteina. Kvalitet prati sopstvrna laboratorija, a potvrđuje između ostalih akreditovana laboratorija PDS Instituta „Tamiš“, Laboratorija „ TAMIŠ AGROLAB“ Pančevo.
  Pakuje se u natron vrećama po 30kg.
  Koristi se kao komponenta obogaćena proteinima u pripremi stočne hrane.


  Nival – letnji

  NIVAL tečnost za letnje pranje vetrobrana je tečnost prijatnog mirisa na bazi alkohola i odgovarajućih aditiva, za punjenje sistema za pranje i čišćenje vetrobranskog stakla, farova i drugih staklenih površina motornih vozila u letnjem periodu.
  Primena:
  NIVAL tečnost za letnje pranje vetrobrana namenjena je za pranje staklenih površina motornih vozila pri čemu ne oštećuje gumene i obojene delove vozila, a efikasno i brzo uklanja zaprljanja od insekata u letnjem periodu.
  Fizičko-hemijske karakteristike:
  Izgled – Bistra, plava tečnost
  Gustina na 20 oC 0,98 g/cm3
  pH 6-7
  Tačka mržnjenja -5 oC
  Pakovanje: 2l

  Nival – zimski

  Nival tečnost za vetrobrane -20 oC je deterdžentna tečnost niske tačke mržnjenja, na bazi alkohola i odgovarajućih aditiva, za pranje staklenih površina motornih vozila u zimskim uslovima.
  Primena:
  Nival tečnost za vetrobrane -20 oC namenjena je za pranje staklenih površina motornih vozila pri čemu ne oštećuje gumene i obojene delove vozila, a olakšava otklanjanje i sprečava stvaranje leda na staklenim površinama i daje sjaj staklenim površinama.
  Fizičko-hemijske karakteristike:
  Izgled
  Bistra plava tečnost
  Gustina na 20 oC 0,8-0,9 g/cm3
  pH 7-8
  Tačka mržnjenja -20 oC
  Pakovanje: 2l

  Demineralizovana voda

  Nival demineralizovana voda je dobijena demineralizacijom bunarske vode modernim tehnološkim postupkom kroz sistem i uređaje nove generacije kojim se postiže visok kvalitet demi vode. Dobijena demi voda se odlikuje izuzetnom čistoćom, oslobođena je teških metala i rastvorenih soli koji stvaraju kamenac.
  Primena:
  Nival demineralizovana voda se koristi kao sredstvo za punjenje akumulatora, pegle na paru, hladnjake motora, za razređenje antifriza, sredstva za pranje vetrobrana i sl.
  Karakteristike proizvoda:
  Ukupna tvrdoća 0 odH
  Provodljivost < 10 μS/cm
  pH 7
  Pakovanje: 2l

  SEKTORI :
   
  Generalni direktor
  Ratko Miličković 013 741 974
  office@alpis.rs
   
  Direktor ogranka
  Dragana Petković 013 741 974
  office@alpis.rs
   
  Prodaja
  Mile Kostić +381 62 8071 467
  komercijala@alpis.rs
   
  Nabavka
  Mirko Stanković +381 62 8071 466
  komercijala@alpis.rs
   
  Održavanje
  Aleksandar Topalović +381 62 8071 468
  tehnika@alpis.rs
   
  Proizvodnja
  Biljana Živkov +381 62 8071 463
  proizvodnja@alpis.rs
   
  Finansije
  Ljiljana Jović +381 62 8071 464
  finansije@alpis.rs
   
  YOU TUBE

  Marketing Privredna Mreža

  Sandra Petrović

  061 30 45 600

  Tagovi: Etil alkohol Osušeni stočni kvasac demineralizovana voda Industrijska hemija Tehnički alkohol Auto kozmetika Alpis Swan Lake

  privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza

   

  Dunavska 77
  26220 Kovin
  +381 13 741 974
  +381 13 741 805
  office@alpis.rs

  www.alpis.rs


  KONTAKTIRAJTE OVU FIRMU

   

  Sarađujemo 19269 dana

  Kupci i ovo traže

   

   

   

   

  privredna-mreza privredna-mreza