privredna-mreza 

Unesite pojam (min. 3 slova)


   

  Tražili ste danas 29.11.2022

  privredna-mreza

   

   

  PRobjave.com je servis za internet distribuciju vesti i saopštenja za javnost koji postoji od 2009. g., i do sada ga je koristilo preko 2.000 kompanija.

  Svaka objavljena vest preko ovog servisa se distribuira na nekoliko desetina onlajn medija, a konkretan broj medija koji preuzima vesti sa ovog servisa zavisi od većeg broja faktora:

  1. Kvalitet, zanimljivost i aktuelnost same vesti. Ako je vest ili saopštenje realno aktuelno, zanimljivo ili važno – veliki broj osoba će onlajn doći do ovakvog sadržaja preko servisa PRobjave.com. Takva vest će se puno deliti preko društvenih mreža, preuzeće je i klasični (onlajn) mediji, a za rezultat će imati i veću vidljivost na pretraživačima.
  2. U zavisnosti od same tematike vesti zavisi i broj objava na specijalizovanim sajtovima koji prate tu tematiku, pa se broj objava adekvatno povećava porastom broja specijalizovanih sajtova koji tu tematiku objavljuju.
  3. U zavisnosti od geografske određenosti saopštenja zavisi i koliki će broj lokalnih i regionalnih online medija dodatno objaviti saoštenje.
  4. Sva saopštenja sa servisa PRobjave.com automatizovano objavljuje preko 20 Web lokacija.
  5. Objavljena saopštenja su dostupna velikom broju novinara i medijskim redakcijama, i u zavisnosti od zainteresovanosti klasičnih medija za konkretnu tematiku saopštenja zavisi da li će ono biti upotrebljeno za kreiranje vesti na nekom od klasičnih medija ili ne.

  Servis je dostupan čitalačkoj Web publici od preko 2 miliona osoba na mesečnom nivou, a najveći servisi koji prenose ova saopštenja su :

  News.google.rsNaslovi.net i Vesti.rs.

   

  Ko sve koristi servis PRobjave.com?

  Ovaj servis za distribuciju saopštenja je prilagođen raznorodnim potrebama različitih vrsta kompanija:

  • Velikim kompanijama i PR agencijama koje preko ovog servisa plasiraju različite objave saopštenja za javnost zbog povećanja broja (onlajn) medija koje objavljuju njihove vesti. Pregledajući stranice ovog servisa sa objavljenim vestima i saopštenjima može se videti koje sve poznate kompanije imaju objave na ovom servisu.
  • Manjim i velikim kompanijama sa sopstvenim PR službama koje imaju želju da objave mnogo veći broj vesti i saopštenja nego što bi im to bilo moguće putem klasičnih medija. Ako npr. kompanija ima u toku jednog ili više dana nekoliko vesti koje želi da objavi preko klasičnih medija, to će se veoma retko desiti sem ako se ne plati prilična suma novca, dok se putem servisa PRobjave plasira svaka objavljena vest za drasnično manju cenu.
  • Kompanijama koje nemaju svoja PR odeljenja moguće je putem ovog servisa obezbediti kreiranje vesti, koja se nakon odobrenja predstavnika kompanije plasira putem servisa PRobjave.com. Ovakve vesti se mogu koristiti i za druge potrebe kompanije (plasiranje preko društvenih mreža, kompanijski blog, itd.).

   

   
  Kako da se obaveštenje o vašoj firmi, proizvodu ili usluzi  pojavi u (online) medijima ?
  • I postane vest .
  • Tako što ćete kontaktirati profesionalce .
         
   
      
  Mnogo povoljnije putem :

  Privredna Mreža

  Sandra Petrović

  +381 61 30 45 600

   

   

   

  Tagovi: Marketing PR objave Obaveštenja za javnost

  privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza privredna-mreza

   

  Gogoljeva 36
  21000 Novi Sad
  -
  -
  redakcija@probjave.com

  -


  KONTAKTIRAJTE OVU FIRMU

   

  Sarađujemo 19325 dana

  Kupci i ovo traže

   

   

   

   

  privredna-mreza privredna-mreza